Zajęcia Przygotowawcze

W ramach udziału w Projekcie Nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063728 współfinansowanym z Unii Europejskiej programu Erasmus +, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna, sektor Edukacja Szkolna uczniowie Szkoły Podstawowej w Milejczycach uczestniczyli w zajęciach przygotowawczych. W...
Poznajemy Podlaskie

Poznajemy Podlaskie

W ramach wsparcia finansowego Przedsięwzięcia Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „Poznajemy Podlaskie” uczniowie zwiedzili wodną stolicę północno-wschodniej Polski – Augustów. Podczas jednodniowej wycieczki w dniu 20 czerwca 2023r. odbyli spacer po...
Poznaj Polskę

Poznaj Polskę

W ramach trzydniowej wycieczki, dofinansowanej w 80% przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach przedsięwzięcia pn. Poznaj Polskę, uczniowie naszej szkoły mieli szansę na zwiedzanie atrakcji na szlaku Mikołaja Kopernika. Wycieczka odbyła się w dniach 12-14 czerwca...