W ramach udziału w Projekcie Nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063728 współfinansowanym z Unii Europejskiej programu Erasmus +, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna, sektor Edukacja Szkolna uczniowie Szkoły Podstawowej w Milejczycach uczestniczyli w zajęciach przygotowawczych.
W ramach przygotowania do mobilności odbywały się zajęcia z języka angielskiego, zajęcia kulturowe z elementami języka greckiego, zajęcia w ramach przygotowania psychologiczno-pedagogicznego oraz BHP wraz z elementami wprowadzenia do podróży zagranicznej.