Program dla szkół

Program edukacyjny dzięki któremu dzieci uczą się zasad zdrowego odżywiania spożywając w szkole dostarczane im owoce, warzywa i produkty mleczne. Program dla szkół Informacja dla rodziców
#Rozmawiaj#Reaguj

#Rozmawiaj#Reaguj

Kampania przygotowana przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Kampania Pismo