W ramach trzydniowej wycieczki, dofinansowanej w 80% przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach przedsięwzięcia pn. Poznaj Polskę, uczniowie naszej szkoły mieli szansę na zwiedzanie atrakcji na szlaku Mikołaja Kopernika. Wycieczka odbyła się w dniach 12-14 czerwca 2023 roku. Pierwszego dnia odwiedzili Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Poznali zespół katedralny we Fromborku, wysłuchali koncertu organowego. Program drugiego dnia obejmował pobyt w Gdańsku – Oliwa, w tym zwiedzanie zespołu pocystersko-katedralnego oraz wysłuchanie koncertu organowego, Pole Bitwy na Westerplatte, spacer po mieście – miasto w zasięgu obwarowań XVII w., Muzeum Narodowe w Gdańsku, Oddział Zielona Brama. Podczas pobytu w Gdyni zwiedzali ORP Dar Pomorza, Oddział Nar. Muzeum Morskiego. Trzeci dzień był wypełniony kolejną lekcją historii w Muzeum Zamkowym w Malborku.