Żywność ekologiczna – prezentacja

Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063728 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna, sektor Edukacja szkolna. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską. Prezentacja Zdrowa Żywność

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063728. Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr 2022-1-PL01-KA121- SCH-000063728 współfinansowany z Unii Europejskiej programu Erasmus +, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna, sektor Edukacja...