Harcerze dla Ukrainy

Harcerze dla Ukrainy

ZHP Chorągiew Białostocka, Hufiec ZHP w Bielsku Podlaskim, 104 WŚDH Buki z Milejczyc i inne środowiska harcerskie ogłaszają zbiórkę leków przeciwbólowych oraz opatrunków na potrzeby uchodźców z obszarów objętych działaniami wojennymi na Ukrainie.