W ramach projektu, o nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063728 realizowanego w ramach programu Erasmus +, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna, sektor Edukacja Szkolna, współfinansowanego przez Unię Europejską, 5 nauczycieli wzięło udział w kursach i szkoleniach kadry w terminie 03.07.-14.07.2023 pt. „ CLIL: Zintegrowane nauczanie poprzez język angielski”.

Organizacją partnerską była KARATZIOU-FERFELI KYRIKI O.E CENTER FOR VOCATIONAL TRAINING W Larisie. Uczestnicy projektu realizując zadania i uczestnicząc w zaplanowanych zajęciach mieli szansę na wymianę informacji i wiedzy ze specjalistami, porównanie metod pracy na przykładzie Polski i Grecji. Udoskonalili techniki pracy i wdrażanie innowacyjnych metod, zwiększyli świadomość posiadanych kompetencji oraz podnieśli motywację do ciągłego podwyższania kwalifikacji.

Dzięki zajęciom zwiększyli świadomość i zrozumienie metodologii CLIL oraz poszerzyli wiedzę na temat kluczowych zasad opracowywania materiałów z wykorzystaniem różnych narzędzi wspierających uczenie się w ramach CLIL. Efektem mobilności edukacyjnej było również zdobycie wiedzy na temat kultury i organizacji pracy w krajach Unii Europejskiej. W czasie wolnym realizowany był program kulturowy podczas którego uczestnicy mieli okazję poznać kulturę i historię Grecji.