Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063728 w ramach programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna, sektor Edukacja szkolna. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską.
Prezentacja Zdrowa Żywność