W dniach 24 – 26 maja 2022 roku uczniowie klasy ósmej pisali egzaminy w Szkole Podstawowej w Milejczycach. 24 maja odbył się egzamin z języka polskiego, 25 maja uczniowie pisali egzamin z matematyki, a 26 maja odbył się egzamin z języka obcego nowożytnego.